Sàn Gỗ công nghiệp – 8mm

159.000 

THÔNG SỐ

+ Kích thước: 1225 x 200 x 8 mm

+ Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp

+ Diện tích/ hộp: 2.904 m2/hộp

0358269791