sàn gỗ nhập khẩu thổ nhi kỳ

10 

Camsan 8mm Cổ điển MS 714-8

  • Độ dày: 8 mm
  • Chiều rộng: 192,5 mm
  • Chiều dài: 1200 mm
  • Hèm phẳng
0977630645