sàn gỗ công nghiệp xương cá AVA XC363

415.000 

Kích thước: 606 x 96 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.39622 m2

0358269791